Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Prøveforelesning

Bacterial genomics - how can these data be used to understand and combat bacterial diseases in fish health?

Prøveforelesning for ph.d.-graden, Øyvind Jakobsen Brevik

Illustrasjon som viser en gruppe bakterier og digitale symboler

Forelesningen bedømmes av følgende komité:

Professor Ida Helene Steen, Forsker Christiane Eichner, Professor Frank Nilsen

 

Prøveforelesningen er åpen for publikum, alle interesserte er hjertelig velkomne!