Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

DISPUTAS

MSc. Rui Zhao

”Microbial nitrogen cycling in the marine deep biosphere”

Opponent:

         Professor, Ph.d. Mark Lever,

ETH Zurich, Institute of Technology in Zurich, Sveits

 

Opponent:

Førsteamanuensis, Dr.rer.nat. Hans Røy,

Århus University, Danmark

                                                              

Øvrig medlem i komiteen:

         Professor, Dr.scient. Ruth-Anne Sandaa,

         Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen, Norge

                  

Leder av disputasen:

Professor emeritus, Frede Thingstad, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen, Norge

 

 

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!