Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Disputas Sverre Bang Småge: ”Tenacibaculosis in Norwegian farmed Atlantic salmon”

Opponenter:

         Professor, ph.d Anders Miki Bojesen

University of Copenhagen, Danmark

 

Senior Microbiologist, ph.d Úna McCarthy

Marine Scotland Science, Storbritannia

                                                              

Øvrig medlem i komiteen:

         Professor, dr.scient. Ivar Hordvik

         Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen, Norge

                  

Leder av disputasen:

Professor emeritus Dag Emil Helland, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen, Norge

 

 

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!