Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Ph.d. Midtveisevaluering Neil Anders: : Fish welfare in mackerel purse seine fisheries

Evalueringspanel:

Professor II Rune Waagbø, (leder),

Professor Jeppe Kolding

Alle interesserte er velkommen