Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

DISPUTAS

Nadia Fouzai; ”Adaptive Behaviour along Environmental Gradients in Larval Cod: An Optimality Modelling Approach

Opponent:

         Førsteamanuensis, ph.d. Peter Grønskjær

Aarhus University, Danmark

 

Opponent:

Førsteamanuensis II, ph.d. Irja Ida Ratikainen

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

                                                              

Øvrig medlem i komiteen:

         Professor, ph.d. Mikko Petteri Heino

         Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

                  

Leder av disputasen:

Professor Arild Folkvord, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen 

 

 

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!