Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Mastereksamen

Mastereksamen Anne Moberg Vossgård: "Eksperimentell eksponering av laksefiskyngel for salmonid alphavirus (SAV3), Sammenligning av mottakelighet og konsekvens hos brunørret (Salmo trutta L.) og atlantisk laks (Salmo salar L.)"

Sammenligning av mottakelighet og konsekvens hos brunørret (Salmo trutta L.) og atlantisk laks (Salmo salar L.)

Anne Moberg Vossgård holder fredag 11. januar avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Fiskehelse

Veileder: Egil Karlsbakk, Bjørn Olav Kvamme og Abdullah Sami Madhun . Intern sensor: Gunnar Bratbak. Sensor: Øyvind Vågnes, Vaxxinova

Tid og sted:  Fredag 11. Januar kl. 10:15, Seminarrom K3, blokk B, Biologen

Alle interesserte er velkommen.