Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Prisutdeling

Ivar Rønnestad er tildelt pris frå Olav Thon Stiftelsen for fremragende undervisning

Mottek undervisningspris for si forskingsbaserte utdanning og internasjonale engasjement.

Ivar Rønnestad
– Det er ei overraskande og kjekk melding å få, seier Ivar Rønnestad, professor ved institutt for biovitenskap.
Foto/ill.:
Ivar Rønnestad

Hovedinnhold

– Det er ei overraskande og kjekk melding å få, seier Ivar Rønnestad, professor ved institutt for biovitenskap og undervisar i fiskehelse og havbruksfag ved Universitetet i Bergen.

Olav Thon Stiftelsen offentliggjorde i dag sine prisar og tildelinger for 2019. Ein av tre av stiftelsens nasjonale pris for fremragende undervisning går til Ivar Rønnestad, for hans forskingsbaserte undervisning, utvikling og engasjement for studentane.

– Første reaksjon er at betydninga av arbeidet på instituttet når det gjeld undervisning er viktig, seier Rønnestad, og vektlegg utdanningsfilosofien på bioCEED – senter for Fremragende Utdanning i Biologi – og korleis han har endra undervisningsmetodar gjennom åra ved deltaking på senteret sine ulike aktivitetar. 

– Eg har undervist i mange år, og sett at undervisning og læring er to ulike ting. Det eg såg frå tradisjonell to ganger 45 minutts forelesningar er at læringsutbyttet er variabelt.

Prisen er på 500 000 kroner. Rønnestad var nominert av instituttet, og studentane ved linjeforeningen for fiskehelse og havbruk.

– Det er svært flott å sjå at det er ein av UiBs undervisarar som mottek ein av dei tre prisane, seier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

– Rønnestad markerar seg særleg som ein undervisar som koplar pedagogisk forsking og utdanning spesielt godt saman. Dette er ein kvalitet som er særs viktig, og som vi arbeider for at skal bli endå betre ved UiB. Undervisarar som Rønnestad banar veg i så måte.

Støtte til tre nasjonale studentaktive forskningsprosjekt

I tillegg til pris for fremragande undervisning, er også tre prosjekt tilknytta UiB/bioCEED tildelt Olav Thon Stiftelsens støtte til studentaktiv forskning for 2019.

  • Fra vugge til grad – ansvarlege: Professor Vigdis Vandvik, rådgjevar Oddfrid Førland, stipendiat Ragnhild Gya og masterstudent Endre Lygre, Universitetet i Bergen. Prosjektet vert støtta med 1,5 millionar kroner over tre år.
    «De senere års fokus på mer studentaktive læringsformer har imidlertid klare konsekvenser for hvordan man forstår og legger opp forskningsbasert utdanning. Dette prosjektet ønsker å utvikle, teste ut, og dokumentere effekten av tre læringsopplegg i biologi som aktivt utnytter mulighetene som ligger i de tre forståelsene av forskningsbasert utdanning.»

  • Utvikling av et høy-arktisk, tverrfaglig feltlaboratorium for forskning og undervisning – ansvarleg: Førsteamanuensis Pernille B. Eidesen, UNIS, nestleiar ved bioCEED. Prosjektet vert støtta med 1,35 millioner over 3 år.
    «Et slikt feltlaboratorium vil skape en kostnadseffektiv forskningssynergi mellom ansatte, autentiske forskningserfaringer for studentene, samt danne grunnlag for å initiere nye prosjekter med nasjonale og internasjonale partnere som kan bidra med ytterligere instrumentering og datafangst.»

  • Prosjekt: IceFinse - feltkurs om Arktisk klima med fokus på student aktiv forskning – ansvarlege: Professor Kerim Nisancioglu og dr. Anne-Katrine Faber ved Universitetet i Bergen og Bjerknessentret for klimaforskning, Bergen. Prosjektet vert støtta med 1,5 millioner over 3 år.
    «Prosjektets hovedformål er å tilby et forskningsbasert feltkurs som vil gi studentene et innblikk i Arktisk klimaforskning. Det er en ambisjon at erfaringene fra dette prosjektet skal bidra til at iEarth, det nasjonale kompetansesenter for utdanning i geovitenskap, skal bli førende internasjonalt i forskningsbaserte feltkurs på Arktisk klima.»

Prisutdelinga er i Universitetets aula i Oslo den 7. mars klokka 18.00. Sjå alle tildelingane, og les meir om prisen her.