Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Mastereksamen

Mastereksamen Marielle Kallekleiv: Antimikrobiell sensitivitetstesting av (Aeromonas salmonicida) isolater og behandling av rognkjeks (Cyclopterus lumpus) etter eksperimentell smitte med atypisk (A. salmonicida)

Marielle Kallekleiv holder onsdag 13. februar avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Fiskehelse, «Antimikrobiell sensitivitetstesting av Aeromonas salmonicida isolater og behandling av rognkjeks (Cyclopterus lumpus) etter eksperimentell smitte med atypisk A. salmonicida»

 

Veiledere: Gyri T. Haugland (hovedveileder), Heidrun Inger Wergeland, Ole Bent Samuelsen og John Duncan Colquhoun

 

Alle interesserte er velkommen.