Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

DISPUTAS

Sumaira Bilal, ”Molecular characterization of key components of the adaptive immune system in ballan wrasse (Labrus bergylta)”

Opponenter:

         Førsteamanuensis, ph.d. Maria Forlenza

Wageningen University and Research, Nederland

 

Seniorforsker, ph.d. H. Craig Morton

Institute of Marine Research, Norge

                                                              

Øvrig medlem i komiteen:

         Professor, Dr.scient. Jon Vidar Helvik

         Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

                  

Leder av disputasen:

 

Professor Emeritus Harld Kryvi, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

 

 

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!