Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Prøveforelesning

Tom Ole Nilsen: Biologiske utfordringer med lukkede lakse- oppdrettsanlegg

Prøveforelesning i forbindelse med utlyst stilling som førsteamanuensis i akvakultur.

Intervjugruppe for prøveforelesningen er:

  • Arild Folkvord (leder)
  • Hee-Chan Seo
  • Aina-Cathrine Øvergård

Det vil være intervju fra 15.15-16.00 i Styrehuset (2B05.2) i Blokk A, med påfølgende oppsummering.

Ørjan Totland og Jon Vidar Helvik deltar på forelesninger og intervjuer.