Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Ph.d. midtveisevaluering

Ph.d. midtveisevaluering, Bojan Krtenic: Structure-based enzyme specificity prediction in the N-terminal acetyltransferase family

Posteroppslag om midtveisevalueringen
Foto:
UiB