Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Nyhet

Valg på nye instituttrådmedlemmer til Institutt for biovitenskap våren 2019

Det skal avholdes valg til instituttrådet for gruppe A, B, C og D for perioden 01.08.2019-31.07.2020

Valg
Foto:
Colourbox

Valgperiode:Valget begynner kl 09:00 den 20. mai og avsluttes kl. 12:00 den 24. mai 2019.

og du kan da avgi din stemme under:

STEM HER

Medlemmene i gruppe A og gruppe C velges for perioden 01.08.2019 - 31.7.2021.

Medlemmene i gruppe B og gruppe D  velges for perioden 01.08.2019 – 21.07.2020.

 

Kandidater for Gr.A til instituttrådet 2019

Dorothy Jane Dankel
Foreslått av : Karin Pittman

Dag Lorents Aksnes
Foreslått av:Arild Folkvord

Sushma Grellscheid
Foreslått av: Øivind Halskau

John Arvid Grytnes
Foreslått av : Lise Øvereås

Kandidater for Gr.B til instituttrådet 2019

Marianne Eilertsen
Foreslått av :Floriana Lai

Florian Berg
Foreslått av : Libe Aranguren Abadìa, Karina Dale

Floriana Lai
Foreslått av : Marianne Eilertsen

Karina Dale
Foreslått av :Siri Øfsthus Goksøyr

Kandidater for Gr.C til instituttrådet 2019

Lill Kristin Knudsen
Foreslått av: Diana Cornelia Turcu, Ann Kristin Frøyset, Linda Veka Hjørnevik

Knut Olav Daasvatn
Foreslått av : Lill Kristin Knudsen

Frank Midtøy
Foreslåttt av : Heikki Savolainen

Julie Skadal
Foreslått av : Christel Krossøy

Kandidater for Gr.D til instituttrådet 2019

 

Anders Stene
Foreslått av: Anna D.Abrahamsen, Sara M.E Bakkan

Stian Torset
Foreslått av : Amanda Fond

Amanda Fond
Foreslått av: Stian Torset

 

 

 

 

Manntall - liste over stemmeberettigede

Ansatte og studenter må selv sjekke at de står i manntallet

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB.

For å ha stemmerett må du være ansatte fast i minst 50 % stilling. Stemmerett har også de som er midlertidig ansatt for en periode på minst ett år i minimum 50 % stilling eller som på valgtidspunktet har hatt et sammenhengene ansettelsesforhold på 12. måneder i minst 50 % stilling.

Studenter som er registrert som student og har betalt semesteravgift det semesteret valget avholdes har stemmerett.

Her kan du sjekke om du står i manntallet:

Ansatte

Studenter

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: gry.parker@uib.no

Valgreglement for instituttråd ved UiB.

Instituttrådets nåværende sammensetning

Gruppe A:        Ørjan Totland(leder), Dag Lorents Aksnes, Sigrun Eliassen,                           Arild Folkvord, Aurelia Lewis

Gruppe B:        Erna Iren Heggland, Aina-Cathrin Øverland

Gruppe C:        Julie Skadal, Frank Midtøy, Knut Olav Daasvatn

Gruppe D:        Astrid Medhus, Jöel Bertil Gjertz Mørkved, Siri Elise Saakvitne Vaim

Sekretær:       Administrasjonssjef

Vara til instituttråd:Gruppe A:        Ivar Rønnestad, Jorun Karin Egge, Jon Vidar Helvik,                           Inga Kjersti Sjøtun, Alistair Seddon, Anders Fjose

Gruppe B:        Aina-Cathrin Øverland, Siri Vatsø Haugum, Mariann Eilertsen, Lars Jansen Sverkeli

Gruppe C:        Beate Ulrikke Rensvik, Roger Lille-Langøy, Rita Karlsen, Grethe Aarbakke

Gruppe D:        Lise Christine Holberg Østensvig, Marte Bårvåg Nesse, Ingeborg Yddal, Helga Øen Åsnes, Christine Tveiten Johansen

Valgstyret MN-fak. våren 2019

Gr. A: Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk, leder valgstyret Vara: Tanja Barth, professor, Kjemisk institutt

Gr. A: Jorun Egge, professor, Institutt for biologi. Vara: Bjørn Grung, førsteamanuensis, Kjemisk institutt

Gr. B: Lea Svendsen, postdoktor, Geofysisk institutt

Gr. C: Linda Vagtskjold, administrasjonssjef, Institutt for informatikk. Vara: Ole Tumyr, overingeniør, Institutt for geovitenskap

Gr. D: Ida Landmark Fjermestad, masterstudent, Kjemisk institutt