Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Nyhet

Valg på nye instituttrådmedlemmer til Institutt for biovitenskap våren 2020

Det skal avholdes valg til instituttrådet for gruppe B og D for perioden 01.08.2020-31.07.2021. Frist for å fremme kandidater til instituttrådet er 20. mars.

Valg
Foto/ill.:
Colourbox

Valgperiode: Valgperioden begynner 18. mai kl. 12:00 og avsluttes 22. mai kl. 12:00

STEM HER (linken aktiveres 18. mai)

 

Med dette kunngjøres valg til instituttrådet for gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling) og gruppe D (studenter). Kandidatene blir valgt for perioden 1.8.2020-31.7.2021.  Det skal også velge medlemmer til fakultetsstyret for de samme gruppene, se fakultetets hjemmeside for kunngjøringen.

Har du lyst til å stille, eller kjenner du noen som har lyst til å stille til valg, så vil vi veldig gjerne høre fra deg!

Frist for å  melde inn kandidater er 20. mars kl. 12:00

 

Hvordan fremme forslag:

  • Forslaget må være skriftlig - bruk det vedlagte nominasjonsskjemaet
  • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
  • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende

Forslag til kandidater sendes til instituttets kontaktperson - se faktaboks

 

Manntall - liste over stemmeberettigede

Ansatte og studenter må selv sjekke at de står i manntallet

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB.

For å ha stemmerett må du være ansatte fast i minst 50 % stilling. Stemmerett har også de som er midlertidig ansatt for en periode på minst ett år i minimum 50 % stilling eller som på valgtidspunktet har hatt et sammenhengene ansettelsesforhold på 12. måneder i minst 50 % stilling.

Studenter som er registrert som student og har betalt semesteravgift det semesteret valget avholdes har stemmerett.

Manntall for gruppe B er tilgjengelig her:
https://manntall.app.uib.no/ansatt/

Studentene (gruppe D)
https://manntall.app.uib.no/student/

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no

Valgreglement for instituttråd ved UiB.

Instituttrådets nåværende sammensetning

Gruppe A:        Ørjan Totland (leder), Dag Lorents Aksnes, Joh.Arvid Grytnes, Sushma Grellscheid                           

Gruppe B:        Mariann Eilertsen, Karina Dale

Gruppe C:        Lill Kristin Knudsen, Frank Midtøy

Gruppe D:        Amanda Kästel Sandal Fond, Stian Torset

Sekretær:       Administrasjonssjef

 

Vara til instituttråd:

Gruppe A:        Dorothy Dankel              

Gruppe B:         Floriana Lai

Gruppe C:        Julie Skadal, Knut Olav Daasvatn

Gruppe D:        Anders Honningsvåg Stene

I UiBs regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene, omtales regler for instituttrådets sammensetning under § 13 og kompetanse (oppgaver) under § 14.  

 

Valgstyret MN-fak. våren 2020

Gr. A: Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk, leder valgstyret 
Vara: Tanja Barth, professor, Kjemisk institutt

Gr. A: Jorun Egge, professor, Institutt for biologi.
Vara: Bjørn Grung, førsteamanuensis, Kjemisk institutt

Gr. B: Mathias Sæther, postdoktor, Institutt for fysikk og teknologi

Gr. C: Linda Vagtskjold, administrasjonssjef, Institutt for informatikk.
Vara: Ole Tumyr, overingeniør, Institutt for geovitenskap

Gr. D: Matias Helleve, masterstudent, Institutt for fysikk og teknologi