Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
VALG 2022

Valg til instituttrådet 2022 - VALGRESULTAT

Det er nå valgt nye representanter for Gruppe B (midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling) og D (studenter) for perioden 2022-2023.

Neste
Bilde av hånd som legger stemmeseddel i urne
Bla gjennom bildekarusellen for å se bilde av kandidatene (de som har sendt bilde).
Foto/ill.:
Colourbox
1/9
Portrettfoto av Kristine Borhaug Dahlgren
Kandidat gruppe D, Kristine Borhaug Dahlgren
Foto/ill.:
Privat
2/9
Portrettfoto av Gaute Wilhelmsen Seljestad
Kandidat gruppe B, Gaute Wilhelmsen Seljestad
Foto/ill.:
Privat
3/9
Portrettfoto av Jonas Stuksrud
Kandidat gruppe D, Jonas Stuksrud
Foto/ill.:
Privat
4/9
Portrettfoto av Christina Marie Ingdal
Kandidat gruppe D, Christina Marie Ingdal
Foto/ill.:
Privat
5/9
Portrettfoto av Vebjørn Kveberg Opsanger
Kandidat gruppe D, Vebjørn Kveberg Opsanger
Foto/ill.:
Privat
6/9
Portrettfoto av Thomas Stevenson
Kandidat gruppe B, Thomas Stevenson
Foto/ill.:
Privat
7/9
Portrettfoto av Anton Michael King
Kandidat gruppe D, Anton Michael King
Foto/ill.:
Privat
8/9
Portrettfoto av Mina Frøshaug
Kandidat gruppe D, Mina Frøshaug
Foto/ill.:
Privat
9/9
Tilbake

Hovedinnhold

Valg av representanter til instituttrådet for gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling) og gruppe D (studenter) er gjennomført.  Valgresultatet ble kunngjort 30.05.2022, se under.  Eventuelle klager må være valgstyret i hende innen 7. juni 2022. 

Valgresultat gruppe B

Antall forslag: 3

Valgt som medlem:

Alicia May Donnellan Barraclough

Valgt som varamedlem:

1: Thomas Michael James Stevenson

2: Gaute Wilhelmsen Seljestad

Valgresultat gruppe D

Antall forslag: 7

Valgt som medlem:

Anton Michael King

Mina Frøshaug                

Valgt som varamedlem:
1: Tana-Helén Meyer-Becker
2: Christina Marie Ingdal
3: Vebjørn Kverberg Opsanger
4: Kristine Borhaug Dahlgren
5: Jonas Stuksrud

Informasjon om de nominerte kandidatene

Nominert fra gruppe B - Gaute Wilhelmsen Seljestad

Som midlertidig vitskaplege ansatte er me på sett og vis framtida til akademia. Sidan instituttrådet sine saker kan ha effektar over tid vil eg kanskje sei at gruppa vår er den viktigaste representanten i instituttrådet. Dette perspektivet ynskjer eg å ta med meg inn i instituttrådet, samt at eg personleg ynskjer å få eit litt større innblikk i dei vala og vurderingane som vert gjort på instituttet.

Nominert fra gruppe B - Alicia May Donnellan Barraclough

Alicia er postdoktor stipendiat tilknyttet Ecological and Environmental Change Research Group

https://www.uib.no/personer/Alicia.May.Donnellan.Barraclough

Nominert fra gruppe B - Thomas Stevenson

Thomas er stipendiat tilknyttet Molekylærbiologisk faggruppe.  Jeg har troen på at et godt arbeidsmiljø er viktig for å fremme velvære for alle ansatte, men spesielt for de som har midlertidige kontrakter og ofte føler et ekstra press på seg. UiB er et utmerket sted å jobbe, men mange stiller spørsmål til manglende vekt på karriereutvikling (for både akademiske og ikke-akademiske karriereveier), liten tilgang til spesielle opplæring eller kurs og mangelfull kommunikasjon mellom avdelingene. Jeg er opptatt av å forbedre disse områdene for å sikre at alle midlertidige forskere kan utnytte tiden sin best mulig på UiB.

https://www.uib.no/personer/Thomas.Michael.James.Stevenson

Nominert fra gruppe D - Kristine Borhaug Dahlgren

Hei! Eg heiter Kristine og studerer sivilingeniør i Havbruk. Akkurat no sit eg som arrangementansvarleg i LFFH, og er også med i fagutvalget for Havbruk.

Eg har studert under instituttet for biovitenskap i snart tre år, og ønsker å vere med på å skape eit sterkare bindeledd mellom studentane og administrasjonen. Eg er veldig opptatt av at studentane skal ha ein tilhøringhet til instituttet sitt, og eit eige område der dei kan ha tilhørigheit til studiet sitt.

Nominert fra gruppe D - Christina Marie Ingdal

Hei, jeg heter Christina Marie og tilhører det integrerte masterprogrammet i havbruk.

Jeg er en jovial og engasjert student, som etter to år i linjeforeningen for fiskehelse og havbruk, nå ønsker å bidra på instituttnivå. I LFFH har jeg sittet som både bedriftsansvarlig, og siden oktober i fjor har jeg sittet som leder.

Studentenes representasjon i instituttrådet er viktig, og kanskje særlig viktig i de kommende årene – slik at vi blir ivaretatt til tross for økonomiske innstramninger.

Jeg ønsker å bidra til at avstanden mellom administrasjonen og studenten blir kortere, og at informasjonsflyten skal gå rask fra toppen og ned. Det er også viktig for meg at økonomiske innstramninger ikke skal gå på bekostning av arealer som tilhører studenter!

Nominert fra gruppe D - Jonas Stuksrud

Jeg heter Jonas, er 23 år gammel og er nå på andreåret på min bachelor i molekylærbiologi. Jeg er styremedlem i fagutvalget på molekylærbiologi, Helix og ønsker å engasjere meg mer i det faglige på tredjeåret mitt. Jeg stiller til instituttrådet fordi jeg har lyst til å lære mer om hvordan instituttet fungerer og jeg har lyst til å få så mye ut av studietiden min som mulig. Jeg tror også jeg kan bidra med god innsikt i hvordan studentene opplever MOL-fagene og bachelorgraden som helhet.

Nominert fra gruppe D - Vebjørn Kveberg Opsanger

Min motivasjon for å stille til velg er:

At studentar skal få den kompetansen som krevst i introduksjonsfag. Meistring og sosial tilhøyring meiner eg er viktig for at studentar har det bra og fullfører studiet.

Å legge tilrette for eit fellesskap for studentar frå same studieretning innad og på tvers av studieår.

Bidra til betre kommunikasjon mellom instituttet og studentar.

Vebjørn

Nominert fra gruppe D - Tana-Helén Meyer-Becker

Jeg går andre året på molekylærbiologi og stiller som studentrepresentant i instituttrådet høsten 22. Jeg har vært representant i realistutvalget for fagutvalget Helix, H21 og V22. Dette har vist meg mye av arbeidet som ligger bak det å drive ett universitet og at studentene har en innvirkning i hva som skjer både på institutt nivå og fakultet nivå. Jeg ønsker å være en stemme for studentene i instituttrådet, siden det er viktig at vi som skal lære og utvikle oss her på universitetet har en rolle med i kulissene.

Nominert fra gruppe D - Mina Frøshaug

Hei!

Jeg heter Mina og studerer sivilingeniør i Havbruk. Utenfor studietiden er jeg med i styret som bedriftsansvarlig til Linjeforeningen for fiskehelse og havbruk og er med i studentkorpset Larmonien.

Jeg ønsker å lære mer om hvordan universitetet er bygd opp og hvordan vi som studenter kan påvirke studiehverdagen. For meg er det viktig at det er informasjonsflyt mellom instituttet og studentene, slik at alle får med seg samme informasjon. Jeg ønsker også å jobbe for flere leseplasser og leseområder, spesielt nå som det er nedskjæringer på instituttet. Det er viktig at studentene har områder å være på, slik at vi ikke får flere frafall enn høyst nødvendig.

Nominert fra gruppe D - Anton Michael King

Hei, jeg heter Anton Michael King og går profesjonsstudium i fiskehelse - akvamedisin. Her er jeg også med i styret til linjeforeningen for fiskehelse og havbruk (LFFH) som markedsføringsansvarlig.

Jeg har vært student ved det biologiske instituttet siden 2016, da jeg begynte på bacheloren min i biologi.

I løpet av årene mine ved det biologiske instituttet har jeg merket en avstand mellom administrasjonen og studentene. Denne avstanden er noe jeg gjerne vil jobbe for å minske, og gjøre det lettere og mindre skummelt for studenter å ta kontakt med administrasjonen. 

Manntall, liste over stemmeberettigede, valgbarhet og forslagsrett

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB, jf § 6 Valgreglement for UiB.

Gr. B - her kan du sjekke om du står i mantalletManntallet vil bli oppdatert i mars.

Du kan stille til valg dersom du, når valget starter:

  • er midlertidig vitenskapelig ansatt i undervisnings- eller forskerstilling, dersom du er engasjert for minst ett år i minst halv stilling
  • eller- har vært sammenhengende ansatt eller engasjert i minst ett år i minst halv stilling

Gr D - her kan du sjekke om du står i mantalletManntallet vil bli oppdatert i mars.

Den som er valgbar har forslagsrett.

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no.

Valgreglement for UiB.

Valgstyret MN-fak. våren 2022

Gr A: Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk, leder valgstyret
Vara: Yushu Li, førsteamanuensis, Matematisk institutt

Gr A: Jorun Egge, professor, Institutt for biovitenskap
Vara: Bjørn Grung, førsteamanuensis, Kjemisk institutt

Gr B: Mathias Myrtveit Sæther, stipendiat, Institutt for fysikk og teknologi
Vara: Eivind Nag Mosland, stipendiat, Institutt for fysikk og teknologi

Gr C: Linda Vagtskjold, administrasjonssjef, Institutt for informatikk
Vara: Ole Tumyr, overingeniør, Institutt for geovitenskap

Gr D: Matias Helleve, master student, Institutt for fysikk og teknologi
Vara: Juli Grønaas Kvamme, master student, Institutt for fysikk og teknologi

Sekretær valgstyret: Gry E. Parker