Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
VALG 2023

Valg til instituttrådet 2023, Institutt for biovitenskap

Det skal i 2023 velges representanter til instituttrådet for gruppe B (midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger) og gruppe D (studenter) for perioden 1.8.2023-31.7.2024. VALGRESULTATET ER NÅ KLART

Bilde av hånd som legger stemmeseddel i urne
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Kunngjøring - valg til instituttrådet 2023

Det skal i 2023 velges representanter til instituttrådet for gruppe B (midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger) og gruppe D (studenter) for perioden 1.8.2023-31.7.2024.  

Ved Institutt for biovitenskap skal det velges følgende representanter:

  • Gruppe B: 1 representant og 2 vararepresentanter
  • Gruppe D: 2 representanter og 2 vararepresentanter

Valgperiode - 23.-25. mai

Valget begynner kl 09.00 den 23. mai og avsluttes den 25. mai 2023 kl. 12.00.

Valgresultat gruppe B

Antall forslag: 3

Valgt som medlem:

Natalya Gallo

 

Valgt som varamedlem:

1: Katharina Stracke

2: Christian Hans Quintana Zagaceta

 

Valgresultat gruppe D

Antall forslag: 4

Valgt som medlem:

Marte Elise Rørstad

Alexander Bouz Utskot 

Valgt som varamedlem:

1: Hanna Sannes
2: Gina Koulibaly Barry

Stem her!

Du kan avgi din stemme i valget via denne lenken: https://valg.uib.no/

Kandidater våren 2023 - gruppe B og D

 NavnStilling/ProgramFaggruppe/Studieprogram
GRUPPE BKatharina StrackePostdoktorMolekylærbiologi
 Christian Hans Quintana ZagacetaStipendiatØkologi og evolusjon
 Natalya GalloPostdoktorstipendiatFiskeri- og marinbiologi
    
GRUPPE DAlexander Bouz UtskotBachelorMolekylærbiologi
 Marte Elise RørstadBachelorMolekylærbiologi
 Gina Koulibaly BarryBachelorBiologi
 Hanna SannesBachelorBiologi

OM KANDIDATENE - GR B

Christian Hans Quintana Zagaceta 

I am a PhD-candidate in Paleoecology. My research project focuses on understanding the role of the climatic drivers and their effects on carbon accumulation in mountain peatbogs during the Holocene. I have been a member of the PhD-Forum board at the Bjerknes Centre for Climate Research and student ambassador at the Photosyntech training school. I am participating in the election to the Institute board because I witnessed the different struggles that we - temporary employees - face many times, and the time-consuming process in order to be heard or have a voice. I will do my best to ensure that we can represent the voices of all temporary staff and promote the use of this group B council. 

Natalya Gallo

I am a postdoc at the Department of Biological Sciences at UiB, and have been at UiB for 2.5 years now after moving to Bergen from the US. As a member of the Department council, I would be interested in making sure that decisions made by the Department support career development opportunities for temporary employed staff and early career scientists in the Department, as well as understanding how this Group has been impacted by the economic issues in the Department and externally. I would also be focused on how Department activities can support UiB, national, and international efforts to link educational and research objectives to the sustainable development goals and United Nations initiatives. Some of my qualifications include serving as a representative of PhD and postdocs on an emergency budget committee at the Scripps Institution of Oceanography during the COVID pandemic in 2020 and serving as a co-founder and co-organizer of the Bjerknes Centre Early Career Scientist Forum in 2022-2023. 

Katharina Stracke

My name is Katharina and I’m standing for department council election this year because I believe temporary and, in particular, international employees require better representation and acknowledgement. Despite making up a significant part of employees, our voices are often not heard because of the temporary nature of our positions. I’m excited to represent and support all Group B employees with problems big or small.

OM KANDIATENE - GR D

Hanna Sannes

Mitt navn er Hanna, og jeg tar foreløpig en bachelorgrad i biologi. Jeg ønsker å stille til instituttrådsvalget fordi jeg ønsker å ta de biovitenskapelige utdanningene ved UiB til nye høyder, og fordi jeg ser på meg selv som en nyttig ressurs i instituttrådet. Jeg har erfaring som både økonomiansvarlig og leder i BFU, og har dermed dannet meg en god forståelse rundt hva studentene ønsker og tenker. 

 

Marte Elise Rørstad

Eg går andre året på molekylærbiologi og stiller som studentrepresentant til instituttrådet hausten 2023. Eg har vert både mentor og vore ein del av linjeforeninga vår, Helix, i studieåret 2022/2023. Dette har vist meg mykje av det arbeidet som ligg bak det å drive eit institutt og at studentane har ein innverknad op kva som skjer på institutt-og fakultetsnivå. Eg ynskjer å vere ei stemme for studentane i instituttrådet, fordi det er viktig at vi som skal lære og utvikle oss på universitetet har ein finger med i spelet.

 

Gina Koulibaly Barry

Jeg heter Gina Koulibaly Barry og er 3. års biologistudent på UiB.  I løpet av min studie periode har jeg blitt veldig engasjert og investert i det som skjer på instituttet. Gjennom mitt verv i BFU har jeg etter beste evne prøvd å kommunisere med instituttet om hva studenten ønsker. Et eksempel på det er den nye lesesalen på Høytek.

Jeg ønsker å fortsette å være et bindeledd og representant for studenter ved Biovitenskap. Derfor stiller jeg til valg

 

Nominasjon av kandidater

Vi inviterer med dette alle som er stemmeberettiget i en av de to gruppene som er på valg, til å fremme forslag på kandidater til valget.  Se under for en nærmere beskrivelse av valgreglene og lenke til manntallet.

Forslagsfrist: 20. mars kl. 12:00.  

Forslag på kandidater skal fremmes skriftlig (bruk dette skjemaet) og være signert av forslagsstillerne. Send forslaget per e-post til instituttets valgkontakt og sekretæren for valgstyret - se høyre kolonne for kontaktinfo.

Instituttrådets nåværende sammensetning

Gruppe A - Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger

Ørjan Totland (leder), Katja Enberg, Alistair William Robin Seddon, Runar Stokke                           

Gruppe B - Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling      

Alicia May Donnellan Barraclough

Gruppe C - Teknisk og administrativt ansatte      

Tone Ulvatn, Frank Midtøy

Gruppe D - Studenter    

Anton Michael King, Mina Frøshaug

Sekretær 

Administrasjonssjef Julie Stavnes

Instituttets valgkomité 2023

  • Anne Bjune - gruppe A
  • Hasan Arsin - gruppe B
  • Grethe Aarbakke - gruppe C
  • Christina Marie Ingdal - gruppe D

Manntall, liste over stemmeberettigede, valgbarhet og forslagsrett

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB, jf § 6 Valgreglement for UiB.

Gr. B - her kan du sjekke om du står i mantalletManntallet vil bli oppdatert i mars.

Du kan stille til valg dersom du, når valget starter:

  • er midlertidig vitenskapelig ansatt i undervisnings- eller forskerstilling, dersom du er engasjert for minst ett år i minst halv stilling
  • eller- har vært sammenhengende ansatt eller engasjert i minst ett år i minst halv stilling

Gr D - her kan du sjekke om du står i mantalletManntallet vil bli oppdatert i mars.

Den som er valgbar har forslagsrett.

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no.

Valgreglement for UiB.