Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
VALG 2023

Valg til instituttrådet 2023, Institutt for biovitenskap - nominasjon av kandidater

Det skal i 2023 velges representanter til instituttrådet for gruppe B (midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger) og gruppe D (studenter) for perioden 1.8.2023-31.7.2024. Frist for å nominere kandidater er 20. mars kl. 12:00.

Bilde av hånd som legger stemmeseddel i urne
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det skal i 2023 velges representanter til instituttrådet for gruppe B (midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger) og gruppe D (studenter) for perioden 1.8.2023-31.7.2024.  

Ved Institutt for biovitenskap skal det velges følgende representanter:

  • Gruppe B: 1 representant og 2 vararepresentanter
  • Gruppe D: 2 representanter og 2 vararepresentanter

Vi inviterer med dette alle som er stemmeberettiget i en av de to gruppene som er på valg, til å fremme forslag på kandidater til valget.  Se under for en nærmere beskrivelse av valgreglene og lenke til manntallet.

Forslagsfrist: 20. mars kl. 12:00.  

Forslag på kandidater skal fremmes skriftlig (bruk dette skjemaet) og være signert av forslagsstillerne. Send forslaget per e-post til instituttets valgkontakt og sekretæren for valgstyret - se høyre kolonne for kontaktinfo.

Manntall, liste over stemmeberettigede, valgbarhet og forslagsrett

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB, jf § 6 Valgreglement for UiB.

Gr. B - her kan du sjekke om du står i mantalletManntallet vil bli oppdatert i mars.

Du kan stille til valg dersom du, når valget starter:

  • er midlertidig vitenskapelig ansatt i undervisnings- eller forskerstilling, dersom du er engasjert for minst ett år i minst halv stilling
  • eller- har vært sammenhengende ansatt eller engasjert i minst ett år i minst halv stilling

Gr D - her kan du sjekke om du står i mantalletManntallet vil bli oppdatert i mars.

Den som er valgbar har forslagsrett.

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no.

Valgreglement for UiB.