Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Seminar

Prøveforelesning, Anne Kupczok: «Signatures of Evolutionary Processes in Microbial Genomes»

I forbindelse med evaluering av kandidater for en førsteamanuensis i bioinformatikk knyttet til Institutt for biovitenskap og Computational Biology Unit (CBU), er noen av søkerne invitert til å gi en prøveforelesning over et relevant tema.

Prøveforelesningene er åpne for alle interesserte.