Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Forskerutdanning

Ph.d. prøveforelesning Trond Roger Oskars: Species concepts and species delimitation methods

Trond Roger Oskars gir torsdag 21. mars sin prøveforelesning for ph.d.-graden med tittelen:

Species concepts and species delimitation methods

Prøveforelesningen evalueres av følgende komite: professor Henrik Glenner, professor Kjersti Sjøtun, førsteamanuensis Bjarte Jordal

 

 

Alle interesserte er velkomne!