Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Forskerutdanning

Ph.d. Midtveisevaluering Come Jacques Cyprien Denechaud: Long-term otolith and bivalve growth chronologies in relation to cod stock dynamics and climate in the Northeast Atlantic.

Veiledere: Audrey Jacheline Geffen, Steven Campana,Jane Godiksen

Evalueringspanel: Ivar Rønnestad, Katja Enberg

 

Tid og sted: Torsdag 23.mai, 10.15,K1,Biologen A-blokk

 

Alle interesserte er velkommen