Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
DISPUTAS

Jan Håkon Vikane; ”Predicting decline of threatened species, invasiveness of alien species, and invasibility of semi-natural habitats:

Innhold

Opponenter:

         Professor, Dr.ir. Kris Verheyen

Ghent University, Belgia

 

Forsker, ph.d. Satu Romula

University of Turku, Finnland

                                                              

Øvrig medlem i komiteen:

         Professsor, ph.d. John-Arvid Grytnes

         Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

                  

Leder av disputasen:

Professor Øyvind Fiksen
Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

 

                            Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!