Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Forskerutdanning

Ph.d. Midtveisevaluering Rebecca Marie Ellul: Characterization and infectivity of Pasteurella sp. In Norwegian lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) and related immune responses

Rebecca Marie Ellul gir denne presentasjonen av doktorgradsprosjektet sitt som en del av den midtveisevalueringen som er obligatorisk for alle ph.d.-kandidater.  Seminaret er åpent for publikum.

Veiledere for prosjektet er Anita Rønneseth, Duncan John Colquhoun, Gyri Teien Haugland og Heidrun Inger Wergeland

Evalueringspanel: Gunnar Bratbak, Ida Helene Steen

 

Velkommen!