Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Forskerutdanning

Ph.d. Midtveisevaluering Samuel James Walker: Archaeological bird remains from Norway as a means to identify long-term patterns in a Northern European avifauna

Seminaret er en del av den obligatoriske midtveisevalueringen av doktorgradsprosjektet til Samuel Walker.

Veiledere for prosjektet er Hanneke Johanna Maria Meijer, Terje Lislevand og Alistair Seddon

 

Evalueringspanel:  Anne Bjune, Kari Loe Hjelle

 

Alle interesserte er velkommen