Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Forskerutdanning

Ph.d. Midtveisevaluering Riccardo Esposito: Support cells in the nervous system of invertebrate chordates

Posteroppslag om midtveisevalueringen
Foto:
UiB

Velkommen til dette seminaret som er en del av den obligatoriske midtveisevaluering av doktorgradsprosjektet til Riccardo.  Seminaret er åpent for alle interesserte.

Velkommen!