Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Forskerutdanning

Ph.d. Midtveisevaluering Andrea Orus Alcade: «Hematopoiesis in the nemertean Lineus ruber and evolution of Toll receptors»

Posteroppslag om midtveisevalueringen
Foto:
UiB

Velkommen til dette seminaret som er en del av den obligatoriske midtveisevaluering av doktorgradsprosjektet til Andrea.  Seminaret er åpent for alle interesserte.

Velkommen!