Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Forskerutdanning

Johanna Fall disputerer

Johanna Fall disputerer 27.05.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Drivers of variation in the predator-prey interaction between cod and capelin in the Barents Sea".

Portrettfoto av Johanna Fall
Foto:
Privat

Les mer om doktorgraden i Johannas pressemelding

 

Opponent:

        Professor, dr.scient. Torstein Pedersen

UiT The Arctic University of Norway

 

Opponent:

Senior Research Scientist, ph.d.  Anne Sell

Thünen-Institut für Seefischere, Germany

                                              

Øvrig medlem i komiteen:

         Professor, dr.scient. Jeppe Kolding

         Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

                  

Leder av disputasen:

Professor Dag Aksnes

Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

 

 

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!