Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Forskerutdanning

Ph.d. Midtveisevaluering Anna Patova: Conservation genomics of North Atlantic deep-sea sponge grounds: assessing diversity, connectivity and vulnerability of habitat-forming species

Veiledere: Joana Rita Boalho Teixeira Xavier, Hans Tore Rapp, Ana Riesgo Gil

Evalueringspanel: Dag Aksnes, Henrik Glenner

 

Alle interesserte er velkommen