Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Forskerutdanning

Disputas Marta Sofia Marques Rodrigues da Silva: Development of novel methods to evaluate availability of zinc, selenium and manganese in Atlantic salmon (Salmo salar)

Marta Sofia Marques Rodrigues da Silva disputerer 6. juni for ph.d. graden ved Universitetet i Bergen.  Hun har vært stipendiat ved NIFES og tilknyttet doktorgradsprogrammet ved Institutt for biovitenskap.

Veiledere har vært Rune Waagbø (Hovedveileder), Jens Jørgen Sloth, Robin Ørnsrud og Heidi Amlund.

 

Avhandling og disputas bedømmes av følgende komité:

Professor, ph.d. Simon Davies, Harper Adams University, Storbritannia (opponent)

Seniorforsker, ph.d. Katerina Kousoulaki, Nofima AS, Norge (opponent)

Førsteamanuensis, ph.d. Odd Andre Karlsen, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

 

Disputasen er åpen for publikum.  Velkommen!