Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Mastereksamen

Mastereksamen, Jorunn Hjaltadottir: « Characterization of HNF-4A mutants (p.R76W and p.R76Q) causing MODY1 and Fanconi syndrome »

Jorunn Hjaltadottir presenterer masteroppgaven sin: « Characterization of HNF-4A mutants (p.R76W and p.R76Q) causing MODY1 and Fanconi syndrome »

 

Veileder: Lise B. Gundersen, HVL

Medveileder: Ingvild Aukrust, Haukeland Universitetssykehus

 

Vurderingskomite:

Sensor: Rolf Brudvik Edvardsen, HI

Intern sensor: Thomas Arnesen, Institutt for Biovitenskap UiB

 

Tid: Fredag 21. juni klokken 09:15

Sted: Seminarrom 520B1 (N-terminalen), 5, etasje Bio-blokken, Thormøhlensgt 55.

 

Alle interesserte er velkommen!