Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Utdanning

Fullt hus på postersymposium

Onsdag 22. mai var en spennende dag for studenter og ansatte ved Institutt for biovitenskap. Da var det nemlig duket for postersymposium i vrimlearealet utenfor kantinen på Høyteknologisenteret.

Bilde av en gruppe studenter foran en av posterveggene
Både studenter og ansatte var til stede på postersymposiet i vrimlearealet på Høyteknologisenteret.
Foto/ill.:
Jonathan Soule, UiB

Hovedinnhold

Postersymposiet startet med utdeling av pizza og brus til alle deltakerne, før hver av gruppene fikk 1-2 minutt til å presentere posteren sin. Etter presentasjonene av de 12 posterne fikk deltakerne tid til å gå rundt og se på alle posterne og stille spørsmål til studentene som hadde laget posterne. Alle deltakerne på postersymposiet ble oppfordret til å stemme på den posteren de likte best.

Når avstemningen var avsluttet hadde instituttleder ved Institutt for biovitenskap, Ørjan Totland, det ærefulle oppdraget med å presentere vinneren av den beste posteren. Den soleklare vinneren ble posteren How to Overfish – A guide to Unsustainable Management of Marine Resources av Zaw Myo Win, Hedda Ørbæk, Sigurd Korsnes og Frida Klubb. I tillegg til heder og ære fikk de diplom og gavekort på Bergen Kino.

Studentaktiv læring et viktig verktøy i undervisningen
Katja Enberg, Inger Elisabeth Måren, Sigrunn Eliassen og Øyvind Fiksen, de fire emneansvarlige som stod bak postersymposiet, bruker alle aktive læringsmetoder i undervisningen sin, noe som innebærer at studentene selv spiller en nøkkelrolle i egen læring.

En av studentene bak posteren som vant postersymposiet, Frida Klubb, syns det har vært lærerikt og ganske befriende med så aktive læringsmetoder.

- Vi har vært igjennom mange øvelser som jeg aldri har vært borti før, det var blant annet veldig morsom å prøve seg i debatt, forteller hun. Vi har måttet fordype oss mer i temaene vi har gått igjennom for å kunne fullføre de ulike oppgavene, så jeg føler jeg sitter igjen med mer kunnskaper på grunn av dette.

Zaw Myo Win var også på gruppen som vant postersymposiet. Han har vært utvekslingsstudent ved Universitetet i Bergen (UiB) siden høsten 2018 og kommer opprinnelig fra Myanmar.

- Jeg syns SDG214 har vært et veldig kjekt emne, fra mitt hjemuniversitet er jeg vant med mye gruppearbeid som forbereder oss til arbeidslivet, forteller han.

De to emneansvarlige i SDG214 og SDG215, Katja Enberg og Inger Elisabeth Måren, har begge bevisst delt studentene inn i mest mulig heterogene grupper. Zaw bekrefter at det har vært en veldig spennende interaksjon mellom studentene i gruppene nettopp fordi det har vært en god blanding av personer fra ulike fagdisipliner og på ulike nivå i studiene sine.

- Jeg har blant annet fått inspirasjon til hva jeg skal skrive masteroppgave om, noe jeg aldri hadde gjort dersom jeg hadde vært i en homogen gruppe der alle tenkte likt som meg, kan Zaw avsløre.

Forberedelser og gjennomføring av postersymposiet
I de to SDG-emnene jobbet studentene i grupper og fant i fellesskap et tema de hadde lyst til å lage en poster om.

Frida syns det var utfordrende å lage poster fordi de måtte prøve å finne ut hva publikum ønsket, samtidig som de måtte finne en god balanse mellom for lite og for mye informasjon.

Zaw legger til at en poster skal være litt «eye-catching»:

- Kjedelig å følge det vanlige!

I forskning er det vanlig å presentere nye funn på internasjonale konferanser, blant annet som en posterpresentasjon. Selv om dette ikke var en internasjonal konferanse syns Zaw at de fikk en god smakebit på hvordan det er å være en ekte forsker.

Emner med fokus på FNs bærekraftsmål
SDG214 og SDG215 er begge helt nye emner som gikk for første gang våren 2019. Sammen med SDG110 Perspektiv på bærekraftig utvikling utgjør emnene de første kursene innenfor FNs bærekraftsmål ved Institutt for biovitenskap. Emnene er tverrfaglige og åpne for alle studenter ved UiB. Eksterne studenter kan søke om opptak til emnene gjennom enkeltemneopptaket.

UiB ble den 24. oktober 2018 offisielt knutepunkt for FNs bærekraftsmål 14: Liv under vann. SDG-emnene er et viktig bidrag til UiB sin satsing på bærekraft innen undervisning.

Frida og Zaw anbefaler andre studenter å ta SDG214.

- Jeg hadde forventninger om at faget skulle være bra, siden jeg har tatt SDG110 (tidligere MNF115, red.anm.) tidligere, forteller Frida. Jeg ble likevel positivt overrasket, emnet er veldig tverrfaglig, noe jeg likte veldig godt.

De er også begge to enige i at emnet har vært veldig samfunnsnyttig. Frida syns til og med at SDG214 eller SDG215 burde være en del av de obligatoriske emnene i graden:

- Det er så viktig å få inn et samfunnsperspektiv på det vi studerer og eventuelt kommer til å jobbe med!

Studentene på SDG215 var også veldig fornøyd og kom blant annet med disse tilbakemeldingene i evalueringen av emnet:

- Dette kurset var det mest spennende emnet dette semesteret, jeg har blitt veldig inspirert av alle forelesningene og det har vært så interessant å høre alle de ulike perspektivene!

- Jeg likte virkelig kurset, spesielt fordi det var så variert og tverrfaglig. Jeg føler dette er det vi trenger mer av i utdanningen vår. Takk for at du gjør en så god jobb!