Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Mastereksamen

Mastereksamen Kristian Ruud: Infection dynamics of marine Eubothrium sp (Cestoda) in farmed Atlantic salmon

Kristian Ruud holder torsdag 20. juni avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Fiskehelse.

 

Veileder: Egil Karlsbakk, Haakon Hansen (Veterinærinstituttet) og Sigmund Sevatdal (VESO)

Intern sensor: Ole Bent Samuelsen

Sensor: Stein Mortensen (HI)

Tid og sted:  torsdag 20. juni kl. 10:15 Inkubatoren (HIB)

Tittel på oppgaven: Infection dynamics of marine Eubothrium sp (Cestoda) in farmed Atlantic salmon

Alle interesserte er velkommen.