Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Mastereksamen

Mastereksamen Even Bysveen Mjølnerød: Pseudomonas anguilliseptica from lumpfish (Cyclopterus lumpus) in Norwegian aquaculture – phylogenetic analysis and infection challenge

Even Bysveen Mjølnerød holder fredag 21. juni avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Fiskehelse

 

Veileder: Duncan Colquhoun, Hanne Nilsen (Veterinærinstituttet)

Intern sensor: Svein Rune Erga

Ekstern sensor: Øivind Bergh (HI)

 

Tittel på oppgaven:

Pseudomonas anguilliseptica from lumpfish (Cyclopterus lumpus) in Norwegian aquaculture – phylogenetic analysis and infection challenge

 

Tid og sted: Fredag 21. juni klokken 09:15 i Lille auditorium (HIB)

Alle interesserte er velkommen.