Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
DISPUTAS

Atabak Mahjour Azad

”Mercury in fish from the North East Atlantic: sources, bioaccumulation dynamics and co-occurrence with selenium”

Opponent:

         Forsker, ph.d. Anne Laerke Sørensen

Stockholms Universitet, Sverige

 

Opponent:

Forsker/Professor II, ph.d. Anders Ruus

NIVA – Norsk institutt for vannforskning, Universitet i Oslo

                                                              

Øvrig medlem i komiteen:

         Førsteamanuensis, ph.d. Odd Andre Karlsen

         Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

                  

Leder av disputasen:
         Professor Sigurd Stefansson

         Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

 

 

 

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!