Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Forskerutdanning

Ph.d. prøveforelesning Hoang Thi My Dung Le: Apetite regulation in teleost fish

Hoang Thi My Dung Le presenterer torsdag 19. september sin prøveforelsning for ph.d.-graden med tittelen

 

Apetite regulation in teleost fish

 

Prøveforelesningen evalueres av følgende komité: Professor II Anne-Katrine Lundebye,  Professor Karin Pittman and Professor II Rune Waagbø

 

Prøveforelesningen er åpen for publikum.  Velkommen!