Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Forskerutdanning

Ph.d. prøveforelesning Atabak Mahjour Azzad: Mercury in large predatory species such as tuna – what are the human health risks?

Atabak Mahjour Azzad presenterer fredag 20. september sin prøveforelesning for ph.d.-graden med tittelen:  

Mercury in large predatory species such as tuna – what are the human health risks?

Prøveforelesningen evalueres av følgende komite: Professor II Anne-Katrine Lundebye,  Associate Professor Stig Valdersnes, Department of Chemistry and Associate Professor Odd Andre Karlsen, BIO

Prøveforelesningen er åpen for publikum.  Velkommen!