Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Forskerutdanning

Ph.d. midtveisevaluering, Lars Sverkeli: Characterization of a putative NADase from Aspergillus Fumigatus

Lars Sverkeli presenterer tirsdag 12. november status for sitt doktorgradsprosjekt

Characterization of a putative NADase from Aspergillus Fumigatus.

 

Presentasjonen er en del av den obligatoriske midtveisevalueringen av doktorgradsprosjektet.

 

Veiledere: Professor Mathias Ziegler, postdoktor Øyvind Strømland

Evalueringspanel: Aurelia Lewis, Kari Fladmark

 

Alle interesserte er velkommen