Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Forskerutdanning

Ph.d. Midtveisevaluering Marius Kambestad: Advances in salmonid abundance estimation from electrofishing removal sampling

Marius Kambestad presenterer mandag 18. november status for sitt doktorgradsprosjekt.  Presentasjonen er en del av den obligatoriske midtveisevalueringen av ph.d.-prosjektet.

 

Veiledere for prosjektet er Per Jakobsen, Knut Helge Midtbø Jensen og Geir Helge Johnsen

Evalueringspanel: Rune Waagbø, Karin Pittman

 

Alle interesserte er velkommen!