Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Forskerutdanning

Ph.d. prøveforelesning, Francesca Jaroszynska: Multi-trophic interactions: responses and effects on ecosystem services in the Anthropocene.

Francesca Jaroszynska presenterer mandag 21. oktober sin prøveforelesning for ph.d.-graden. 

Prøveforelesningen evalueres av følgende komité: Erik Aschehoug, NMBU, Senior Lecturer Ellen Dorrepaal,  Umeå Universitet, professor Lawrence Kirkendall, BIO

Alle interesserte er velkommen!