Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Forskerutdanning

Ph.d. Midtveisevaluering Thomas Laurence Clegg : Develop fishery-adapted methodology to estimate and monitor unreported catches in Norwegian fisheries

Thomas Laurence Clegg presenterer fredag 1. november status for sitt doktorgradsprosjekt.  Clegg er stipendiat ved Havforskningsinstituttet og doktorgradskandidat ved Institutt for biovitenskap (BIO).  Presentasjonen er en del av den obligatoriske midtveisevalueringen av prosjektet.

Veileder for prosjektet er forsker Kjell Nedreaas, Havforskningsinstituttet.

Evalueringspanelet består av Dag Aksnes og Arild Folkvord, begge ved BIO.