Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Mastereksamen

Mastereksamen for Hege Skaar (Master i biologi, retning Marinbiologi)

Oppgavetittel: The effect of deployment time on growth and biofouling on cultivated Sugar kelp (Saccharina latissima)

Veiledere:

Kjersti Sjøtun, Universitetet i Bergen
Vivian Husa, Havforskningsinstituttet

 

Eksamenskommisjonen:

Ekstern sensor: Henning Steen, Havforskningsinstituttet
Intern sensor: Dag Aksnes, Universitetet i Bergen

 

Alle interesserte er velkommen!