Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Marinbiologi

Utforsker liv 4000 meter under isen

Nord for Grønland, langt under isdekket, kan det finnes svar på spørsmål fra verdensrommet.

UiB-forskere på polekspedisjon
Bak f.v.: Patrick Vågenes, Stig Vågens, Ida Helene Steen, Håkon Dahle, Eoghan Reeves, Hans Tore Rapp. Foran f.v.: Francesca Vulcano, Achim Mall, Eva Meckel, Pedro Ribeiro
Foto/ill.:
Aleksander Eek

Hovedinnhold

Dypt nede på havbunnen er det sprekker hvor det kalde havvannet siver ned og kommer i kontakt med magma. Slik dannes hydrotermale kilder, hvor sprekkene spyr ut oppvarmet og mineralrikt vann, og gir livsgrunnlag i et ellers kaldt og mørkt havdyp.

Aurora er navnet på et felt med hydrotermale kilder nord for Grønland. Dette er miljøet på jorden som ligner mest på noen av miljøene man forventer å finne andre steder i vårt solsystem. Månene Europa and Enceladus er dekket av is, og er ansett som noen av de mest lovende stedene for å lete etter utenomjordisk liv. Om det finnes liv der, er det mulig det vil ligne på livet vi finner i Aurora. Det var hit forskere fra UiB reiste ombord den nybygde isbryteren "FF Kronprins Haakon" for å lete etter liv.

"Dette har gitt oss unike muligheter til å studere hvordan økosystemer basert på energi som kommer fra jorden indre fungerer i områder det vi har minimal påvirkning fra primærproduksjonen som skjer i overflaten," sier professor i marinbiologi Hans Tore Rapp, en av forskerne som var med på ekspedisjonen.

"Etter at området har vært isdekket i tusenvis av år krymper nå isen for hvert år, og når isen forsvinner blir det tydelige forandringer i forholdene selv nede på 4000 meters dyp, og det haster dermed med å studere disse økosystemene mens de fortsatt er lite påvirket av klimaendringene i Arktis."

"I denne jobben kjenner man seg nesten som en god gammeldags 'oppdagelsesreisende'. De dype områdene under polisen er vanskelig tilgjengelige og er helt klart blant de siste områdene på jorda som fortsatt er så godt som uutforsket," forteller Rapp.

Les mer om toktet på National Geographic.