Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ny doktorgrad

Ph.d. disputas Jaqueline Weidner: Modelling fish growth under hormonal regulation as a factor in Pace of Life

Bilde av en akademisk hatt med dusk og et diplom
Foto/ill.:
Colourbox

Jacqueline Weidner forsvarer mandag 29. juni sin avhandling for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.  Disputasen kan følges i digtalt møterom:

https://tinyurl.com/ydcf9j4o
Passord: 1RGkRVCL

Weidners doktorgradsavhandling kan lastes ned her:  http://bora.uib.no/handle/1956/22936

Disputas og avhandling bedømmes av følgende komité:

Førsteamanuensis Øystein Varpe, Institutt for biovitenskap (BIO)
Professor Gunilla Rosenquist, Uppsala universitet
Senior Lecturer Andrew A. Higginson,  University of Exeter, UK

Disputasen ledes av førsteamanuensis Tom Ole Nilsen, BIO

Velkommen!