Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Forskerutdanning

Ph.d. midtveisevaluering Ronja Alicia Angelika Göhde: Reconstruction the evolutionary origin of synaptic protein complexes

Torsdag 17. september presenterer Ronja Göhde status for sitt doktorgradsprosjekt.  Presentasjonen er en del av den obligatoriske midtveisevalueringen og er åpen for publikum.  Interesserte kan kontakte Nina Hølland for å få tilgang til møterommet i Teams.

Veiledere: Pawel Burkhardt, Aurelia Eva Lewis

Evalueringspanel: Rune Waagbø og Rune Male

Velkommen!