Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ny doktorgrad

Ph.d. prøveforelesning Ludwik Piotr Gąsiorowski: Jaw development in vertebrates

Ludwik Piotr Gąsiorowski gir tirsdag 20. oktober sin obligatoriske prøveforelesning for ph.d. graden.  Prøveforelesningen er åpen for publikum og finner sted digitalt:

Zoom Webinar meeting

https://tinyurl.com/y2vb78ve

Webinar Passcode:Tpu$6r4#

 

Prøveforelesningen evalueres av følgende komite:

Professor Jon Vidar Helvik
Professor Eric Thompson
Førsteamanuensis Ståle Ellingsen, alle ved Institutt for Biovitenskap

 

Velkommen!