Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Mastereksamen

Mastereksamen, Katrine Åmdal Sundt: "Effects of microcystin on the host-parasite interaction between brown trout (Salmo trutta) and the early life stages of the freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera)"

Katrine Åmdal Sundt presenterer masteroppgaven sin på norsk tirsdag 20. oktober kl.09:30 via videokonferanse i Zoom, for oppnåelse av graden Master i biologi - Miljøtoksikologi.

Hovedveileder: Anders Hobæk, NIVA
Instituttkontakt/bi-veileder: Per Johan Jakobsen, UiB

Eksamenskommisjonen:
Ekstern sensor: Geir Helge Johnsen, Rådgivende Biologer AS
Intern sensor: Tom Ole Nilsen, UiB

Presentasjonsspårk: norsk
Tid: tirsdag 20. oktober, kl.09:30-10:00
Sted: via Zoom videokonferanse, kontakt ingvil.sahr@uib.no for lenke og passord

Alle interesserte er velkommen! Vennligst ikke del Zoom-lenken eksternt via e-post, sosiale medier eller nettsider. Deltagere bes om å identifisere seg med fullt navn, "mute" sin mikrofon og slå av video mens presentasjonen pågår.