Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ny doktorgrad

Ph.d. prøveforelesning Kirill Jefimov: : Hox cluster colinearity: Its role in development and Oncogenesis

Bilde av en akademisk hatt med dusk og et diplom
Foto/ill.:
Colourbox

Kirill Jefimov gir fredag 27. november sin obligatoriske prøveforelesning for ph.d.-graden, med tittelen:

Hox cluster colinearity: Its role in development and Oncogenesis

 

Forelesningen evalueres av følgende komité:

professor Hee-Chan Seo, professor Fabian Rentzsch, førsteamanuensis Fergal O'Farrell, alle ved Institutt for biovitenskap

 

Grunnet koronasituasjonen blir prøveforelesningen avviklet digitalt:

https://tinyurl.com/y66oamf5

 

Prøveforelesningen er åpen for alle interesserte.  Velkommen!