Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Disputas : Nannie Linnéa Persson

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"The taxonomy and molecular phylogeny of Potentilla L. (Rosaceae)"

Opponenter:

  1. Dr. Filipe de Sousa, Universidade do Algarve
  2. Dr. Anne-Cathrine Scheen, Stavanger botaniske hage

Leder av komiteen

Professor Kjersti Sjøtun

Disputasleder

Professor Bjarte Jordal

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn).

Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

 

Åpent for alle interesserte.