Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Undervisermøte på BIO om MittUiB / Teacher’s meeting @BIO about MittUiB

We welcome all teachers at BIO for a teacher’s meeting about MittUiB!

Hovedinnhold

Velkommen til undervisermøte på BIO med tema Læringsplattformen MittUiB

Det blir en gjennomgang av ulike muligheter i mittuib, og det blir vist konkrete eksempel på hvordan man kan anvende mittuib innen tema som vurdering, oppgaver/quiz, peer-review, diskusjoner og rubrikker. Det åpnes også for diskusjon og erfaringsdeling. Diskusjon ledes av Sigrunn Eliassen, og Øyvind Fiksen deler erfaringer med mittuib fra egen undervisning.