Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ny mastergrad

Masterpresentasjon Marte Bårvåg Nesse

Functional characterization of GPR132 and CADM1 and their potential roles in disease resistance in atlantic salmon (Salmo salar)

Plakatoppslag om mastserpresentasjonen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Marte Bårvåg Nesse presenterer fredag 9. april sin masteroppgave for i molekylærbiologi med tittelen:

Functional characterization of GPR132 and CADM1 and their potential roles in disease resistance in atlantic salmon (Salmo salar)

Presenteasjonen er en del av avsluttende eksamen for master i molekylærbiologi ved Institutt for biovitenskap.

Anna Wargelius (Havforskningsinstituttet, HI) har vært hovedveileder for prosjektet, og Erik Kjærner-Semb (HI) medveileder.  Rune Male har vært lokal medveileder (instituttkontakt).

Grunnet gjeldende koronarestriksjoner vil presentasjonen være digital, på Zoom.  Kontakt knut.daasvatn@uib.no for lenke og passord.