Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
MOLBIOSEMINAR

Marius Rydningen Saltvedt: Vital and all over the place - An overlooked group of frenemy viruses

Hovedinnhold

Dagens MOLBIOseminar presenteres av Marius Rydningen Saltvedt stipendiat i Marin mikrobiologi forskergruppen

Vital and all over the place - An overlooked group of frenemy viruses

Ordstyrer: Sandra Seljeset

Faggruppen i molekylærbiologi ved Institutt for biovitenskap gir en serie av frokostseminarer tirsdager kl. 9.15.  Her deler vi arbeidet vårt - prosjektdata, resultater m.m. med alle som er interesserte.  Seminarene kan presenteres av masterstudenter, stipendiater, postdoktorstipendiater eller forskere og er åpne for alle interesserte.

Pga koronasituasjon er seminarene inntil videre digitale, i Zoom.  Er du interessert, så ta kontakt med Sandra Ninzima (sandra.ninzima@uib.no).  Hun vil gi deg Zoom-lenken, og kan også legge deg til seminarseriens e-post liste, om du ønsker det.

Velkommen!