Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ny mastergrad

Masterpresentasjon Eirin Ottesen: Immunrespons mot Pasteurella spp. hjå rognkjeks (Cyclopterus lumpus L.) og Atlantisk laks (Salmo salar L.)

Hovedinnhold

Eirin Ottesen presenterar mandag 14. juni si oppgåve for mastergraden i fiskehelse, med tittelen:

Immunrespons mot Pasteurella spp. hjå rognkjeks (Cyclopterus lumpus L.) og Atlantisk laks (Salmo salar L.)

 

Veiledere:

Anita Rønneseth (hovedveileder, UiB)

Gyri Teien Haugland (biveileder, UiB)

Heidrun Wergeland (biveileder, UiB)

 

Eksamenskommisjonen:

Ekstern sensor: Brit Hjeltnes

Intern sensor: Bjørn Tore Lunestad

 

Presentasjonen er open for publikum og finn stad digitalt, i Zoom.  Interesserte kan kontakte Marianne K. Holmedal for lenke og påloggingsinformasjon.

Velkommen!